سه‌شنبه 11 شهريور 1393
عبارت مورد جستجو:
***** امام جعفر صادق (ع) می فرمایند : پيامبر (ص) فرمود , هر كه گناهي را براي خدا و ترس از او ترك كند خدا او را در روز قيامت خشنود گرداند .اصول كافي ، ج 3 ، ص 128 *****

 
مرکز آموزش عالی علمی کاربردی شرکت مخابرات ایران زير نظر دانشگاه جامع علمی– كاربردی اقدام به پذيرش دانشجو می نمايد. برنامه آموزشی این مرکز در چهارچوب نظام آموزشهای علمی– كاربردی تدوين شده است.

 فعاليت آموزشی این مرکز درحوزه های تخصصی كاربردی , گرایش ICT  ازاولويت های آموزشی بوده ودرحال حاضردانشجویان دررشته‌های مختلف درمقاطع كاردانی و كارشناسی مشغول به تحصيل می‌باشند